Πολυχρηστικός ανεμιστήρας

Πολυχρηστικός ανεμιστήρας

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Αβεμιστήρας με 3 μεταλλικές βάσεις. Μία τοίχου, μία δαπέδου και μία επιτραπέζια. Έχει τρεις ταχύτητες και είναι περιστρεφόμενος.

  • Διάμετρος: 50 εκ


 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Κλασικοί ανεμιστήρες με πόδι και επιτραπέζιοι.