Παγοθραύστης - Σκεύη διατήρησης πάγου

Παγοθραύστης - Σκεύη διατήρησης πάγου

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Ακρυλικός παγοθραύστης, δοχεία διατήρησης και σερβιρίσματος πάγου, ανοξείδωτο και γυάλινο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Δε βρέθηκαν σχετικά με αυτό προϊόντα.