Καντήλια μπρούτζινα

Καντήλια μπρούτζινα

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Καντήλια και λιβανιστήρια μπρούτζινα αμετόβλητα διαφόρων διαστάσεων. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Καντήλια και λιβανιστήρια αλουμίνια. Κρεμαστά και καθιστά καντήλια. Καντηλόκουπες, ανταλλακτικά και κατά παρεγγελία καντήλια διαφόρων μεγεθών.