Κουτιά φαρμακείου

Κουτιά φαρμακείου

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Ανοξείδωτο κουτί αποθήκευσης φαρμάκων κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο. Διαθέτει πόρτα με κλειδαριά για την προστασία των παιδιών από τα φάρμακα. Κόκκινο μεταλλικό κουτί αποθήκευσης φαρμάκων με καπάκι. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Πιγκάλ και πετάλ μετταλικά, πλαστικά, ανοξείδωτα