Κρύσταλλα ESPIEL

Κρύσταλλα ESPIEL

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Κρυστάλλινη φοντανιέρα και ανθοδοχείο ESPIEL, σε ότι πιο καινούριο και προτότυπο κυκλοφορεί.. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Κρύσταλλα Soga Ιαπωνίας, Βοημίας, Walterglass, Nachtman, RCR.