Συσκευές πετρογκάζ

Συσκευές πετρογκάζ

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:


   Συσκευές πετρογκάζ για το σπίτι (σκεπαστές) ή επαγγελματικές με μία, δύο, ή τρεις εστίες. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:


   Ανταλλακτικά όπως λάστιχο, σφιχτήρες, μάτια, και βαλβίδες πετρογκάζ.